HOMO NATURALISMenu

Strona Główna


Historia


Rozwój Zrównoważony


Program Konferencji


Organizatorzy


Komitet Naukowy


Partnerzy i Patroni Medialni


Zgłoszenia Uczestników


Publikacja


Konkurs Dla Licealistów


Relacja i zdjęcia


Linki


Noclegi i Wyżywienie


Dojazd


Kontakt


Czym jest rozwój zrównoważony?

"Rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb"

"Our Common Future (1987), Oxford: Oxford University Press (Nasza wspólna przyszłość - raport przygotowany przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju (UNCED), tzw. Komisja Brundtland)


"Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju"

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 5


"Rzeczpospolita Polska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, oznaczająca dążenie do:

  • zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
  • racjonalnego użytkowania zasobów nieodnawialnych i zastępowania ich substytutami,
  • ograniczania uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczania granic wyznaczonych jego odpornością,
  • zachowania różnorodności biologicznej,
  • zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego,
  • tworzenia podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzenia zanieczyszczeń"

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska


"Ekorozwój to kreowanie rozwoju bez destrukcji zasobów przyrody"

Stefan Kozłowski (Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN 2000)


"Rozwój zrównoważony to podporządkowanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa i państwa możliwościom jakie daje środowisko"

Romuald Olaczek (Słownik szkolny- ochrona przyrody i środowiska, WSiP, W-wa 1999)


Zasada 1
Istoty ludzkie są w centrum zainteresowania w procesie zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą.

Zasada 4
Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana oddzielnie od niego.


Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju


[powrót]

..::© Mateusz Stępień 2008::..