HOMO NATURALISMenu

Strona Główna


Historia


Rozwój Zrównoważony


Program Konferencji


Organizatorzy


Komitet Naukowy


Partnerzy i Patroni Medialni


Zgłoszenia Uczestników


Publikacja


Konkurs Dla Licealistów


Relacja i zdjęcia


Linki


Noclegi i Wyżywienie


Dojazd


Kontakt


Program konferencji


21 maja (Uniwersytet Śląski, Katowice)

9:00-10:00 - rejestracja uczestników (budynek Rektoratu, aula im. Lepszego, ul. Bankowa 12)

10:00 - Otwarcie konferencji

10:15-10:35 - Rozwój lokalny a rozwój zrównoważony, prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski

10:35-10:45 – dyskusja

10:45-11:00 - Zaangażowanie w społeczność lokalna jako element harmonijnego rozwoju jednostki. , dr Marek Wosinski, Arizona State University (wystąpienie wideo)

11:00-11:30 - Rozwój zrównoważony w urbanistyce., dr hab. inż. arch. prof. nadzw. PWr. Robert Masztalski, Politechnika Wrocławska

11:30-11:55 - Eko-miasteczko Siewierz - jako przykład miasta zrównoważonego, mgr inż. arch. Piotr Czyżewski, TUP Property S.A.
Misją TUP Property jest wypracowywanie zysku poprzez realizację projektów urbanistycznych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej.

11:55-12:10 - dyskusja

12:10-12:30 - przerwa na kawę

12:30-13:00 - Czy najlepsze jest dla nas najlepsze? - psychologia równowagi, dr Ryszard Kulik, Uniwersytet Śląski

13:00-13:30 - Kobieta w działaniach pro środowiskowych., dr hab. prof. UR Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski

13:30-13:40 - dyskusja

13:40-13:50 - Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na esej lub projekt praktyczny związany z tematyką zrównoważonego rozwoju - wręczenie nagród

13:50-14:00 - Polubić ciszę, Renata Góral, Karolina Dyrdowska, ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach, prezentacja laureatów konkursu w kategorii: projekt praktyczny

14:00-15:30 - obiad

15:30-16:00 - Globalizacja w świecie roślin zagrożeniem dla bioróżnorodności. , dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski

16:00-16:45 - Homo naturalis - refleksje na kanwie pojęcia. , prof. d hab. Zbigniew Mirek, Dyrektor Instytutu Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie

16:45-17:15 - EKOSYSTEMY - w jakim stopniu od nich zależymy i czy zarządzamy nimi w sposób zrównoważony? , dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski

17:15-17:30 - dyskusja

17:30-17:45 - Czy strategia rozwoju województwa śląskiego jest instrumentem wspierającym ekorozwój regionu? , dr Marzena Kletke – Milejska, Paweł Grzywna, Uniwersytet Śląski

17:45-18:00 – Jakiej etyki potrzebuje zrównoważony rozwój?, Jolanta Rypień, Uniwersytet Śląski

18:00-18:15 - Wybrane zagadnienia dysonansu relacji informatyka a społeczeństwo, mgr Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Śląski

18:15-18:25 - dyskusja

18:25 – zakończenie

18:45 - odjazd do „Zajazdu Leśnego” w Siewierzu

19:25 - przyjazd do Siewierza, rozlokowanie gości

21:00 - ognisko integracyjne


22 maja ("Zajazd Leśny", Siewierz)

10:00 - otwarcie drugiego dnia konferencji

10:10-10:25 - Możliwości segregacji odpadów komunalnych a świadomość ekologiczna mieszkańców Bytomia i Tychów. , mgr Magdalena Maślak, Uniwersytet Śląski

10:25-10:40 - Zalety stosowania nawozów naturalnych w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnymi na przykładzie upraw ekologicznych. , Iwona Strzelczyk, Emilia Wróż, Michalina Jaworsk, Uniwersytet Opolski

10:40-10:55 - Zrównoważony rozwój w działalności przedsiębiorstw. , Beata Biega, Ludmiła Polechońska, Karolina Wilczek, Uniwersytet Wrocławski

10:55-11:05 - dyskusja

11:05-11:20 - Czy koncepcja rozwoju zrównoważonego stanowi odpowiedź na potrzeby przedstawiciela współczesnej kultury Zachodu? Zrównoważony rozwój a konsumeryzm. , Adrian Andrzej Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski

11:20-11:35 - Postawa proekologiczna jako antidotum na negatywne psychologiczne konsekwencje niezrównoważonego gospodarowanie czasem. , Michał Brol, Marek Drąg, Mariola Paruzel, Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski

11:35-11:50 - Zrównoważony rozwój jako styl życia – co każdy z nas może zrobić aby chronić środowisko naturalne? , Monika Filarowska, Uniwersytet Warszawski

11:50-12:00 - dyskusja

12:00-12:15 - przerwa na kawę

12:15-12:30 – Geoochrona w Polsce na przykładzie regionu Karpat., Maciej Gliniak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12:30-12:45 – Szlaki turystyczne jako środek sprzyjania rozwoju turystyki ekologicznej i polepszenia stanu otaczającego środowiska. , Ganna Polova, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki

12:45-13:00 - Antropogeniczny wpływ na Czornohirskyj Masyw Ukraińskich Karpat. , Natalija Bryndak, Andrij Noha, Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki

13:00-13:10 - dyskusja

13:10-13:25 - Zagrożenia i szanse globalizacyjne w koncepcji potrzeb zrównoważonego rozwoju. , Anna Chrząścik, Kamila Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13:25-13:40 – Rola multimedialnych form przekazu w edukacji ekologicznej. , Piegza Dawid, Słota Michał, Sokół Krzysztof, Szewczyk Lucyna, Uniwersytet Śląski

13:40-13:55 - Uwzględnienie rozwoju zrównoważonego w ramach wsparcia inwestycyjnego dla MŚP z regionalnych programów operacyjnych w okresie 2007–2008. , Jan Smutek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:55-14:05 - dyskusja

14:05-15:30 - obiad

15:30-15:45 - Osiedle XXI wieku – współczesna potrzeba kształtowania zespołów mieszkaniowych w myśl zasad rozwoju zrównoważonego. , mgr inż. Piotr Kania, Politechnika Wrocławska

15:45-16:00 - Ekonomiczne aspekty budowania „zrównoważonego miasta” na przykładzie aglomeracji poznańskiej. , Katarzyna Gralińska, Elżbieta Tomaszyk, Paulina Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

16:00-16:15 - Delimitacja obszarów metropolitalnych a wymagania zrównoważonego rozwoju. , mgr inż. Marta Kukuła, Politechnika Wrocławska

16:15-16:30 - Optymalizacja postępowania z twardymi odpadami bytowymi we Lwowie w celu zabezpieczenie rozwoju zrównoważonego miasta. , Jaryna Klymok, Tetjana Chanina, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki

16:30-16:40 - dyskusja

16:40-16:55 - Ekologiczny stan wodnych obiektów Chornohory. , Olja Leńko, Yarosław Ilczyszyn, Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki

16:55-17:10 - Wartość przyrodnicza zlewni Bugu Zachodniego oraz problemy jej ochrony. , Marija Myhan, Natalija Wołoszyn, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki

17:10-17:25 – Różnorodność glonów w wodach Wielkopolanki, Różanki, Mleczki i Morawy., inż. Łukasz Mucha, inż. Magdalena Musiałek, inż. Anita Pajączek, inż. Mateusz Paśko, inż. Joanna Pelczar, dr Teresa Noga, Uniwersytet Rzeszowski

17:25-17:40 - Ocena fitotoksykologiczna osadów dennych wybranych zbiorników wód powierzchniowych. , Edyta Markiewicz, Kamila Owsińska, Edyta Terelak, Hanna Gabriel, Uniwersytet Opolski

17:40-17:50 - dyskusja

17:50-18:05 - przerwa na kawę

18:05-18:20 - GMO jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, Agnieszka Piasecka, ogólnopolska koordynatorka UCP-SARnet

18:20-18:35 - Inicjatywy obywatelskie jako źródło zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności., Michał Brol, Uniwersytet Śląski

18:35-18:50 - Czy ludzie XXI wieku nie myślą?, Tomasz Pawlik, Uniwersytet Śląski

18:50-19:00 - dyskusja, głosowanie na najlepsze wystąpienie studenckie

20:30-23:00 - spotkanie przy muzyce, warsztat

Warsztat „Sustain-burger” - prowadząca: mgr Magdalena Maślak

Warsztaty są przeznaczone dla grupy 16 osób. Poruszają one problem globalizacji i świadomej konsumpcji posługując się przykładem produktu znanego producenta żywności typu fast-food. Podczas spotkania, pracując w kilkuosobowych grupach, postaramy się znaleźć alternatywę dla produktów i stylu życia fast-food.


23 maja (Siewierz, Pustynia Błędowska, Żabie Doły)

9:00 - warsztaty terenowe (Jura Krakowsko-Częstochowska: zamek w Ogrodzieńcu, Góra Birów, Pustynia Błędowska) – prowadzenie: dr hab. Adam Rostański, Uniwersytet Śląski

14:00 - oficjalne zakończenie konferencji, rozjazd do domu

[powrót]

..::© Mateusz Stępień 2008::..